!OBS!


Det är några eller någon som använder / kapat min hemsida

för att sälja ved, på Facebook ”market place”.


Detta är bluff, jag säljer ingen ved till privatpersoner.


Ni som har varit i kontakt med dem och gjort beställningar och förskottbetalt, ni måste göra polisanmälan på dem ni har betalt till.


Göran Ängeby

BIOENERGI-ONE AB


Ett företag som bedriver handel med biobränslen.

unsplash