OM FÖRETAGET

Bioenergi One AB är ett Svenskt företag som bedriver handel med biobränslen.


Vi har ett lång erfarenhet och högt kunnande om biobränslen. Så väl vilka kvalitetskrav både på bränsle och på leveranser. Vi arbetar med producenter såväl inhemska och från våra grannländer runt östersjön.


Våra kunder är kommersiella värmeverk och handelsföretag.